A feminizmus rövid története

Az első fázis

Az első korszakban, az 1800-as években, jelent meg a köztudatban a „feminizmus” szó, ami egyesítette az ekkor születő mozgalmat, ami a hölgyek emancipációját, egyenjogúsítását tűzte ki zászlajára. A küzdelem központja Nagy-Britannia volt, ahol elsőnek született meg, 1865-ben, egy, a szavazati jog nőkre való kiterjesztését pártoló, bizottság.

 

Ezekben az időkben a nők nem vállalhattak politikai szerepeket, kizárólag a társasági életben vehettek részt, és a ház körül tevékenykedtek nagyrészt, a gyermekeket nevelték, főztek. A mozgalom eleinte az általános politikai életben való részvételt próbálta csak elérni, de később a szüfrazsettek a családon belüli feladatok megosztásáért is küzdöttek. 

 

Európában az első ország, amely megengedte a nők számára, hogy szavazzanak, Finnország volt, 1906-ban. Nagy-Britanniában 1918-ig, Olaszországban és Franciaországban a második világháború végéig, míg az Egyesült Államokban 1920-ig kellett várniuk a hölgyeknek, hogy szavazhassanak. Magyarországon 1945 óta szavazhatnak egyenlő feltételek mellett a nők, ekkor a szavazási korhatár mindkét nem számára a 20 éves kor volt.

 

 

A második fázis

Ez a második időszak nagyrészt a Amerikában, a ’60-as években játszódik. A második világháború után, ahogy a nők is helyet kellett, hogy kapjanak a gyárakban, részesei lettek szépen lassan a gazdaságnak, fontos és olykor kényes témákat hozhattak fel.

 

Beszélgetések indultak a szexualitásról, a fogamzásgátlásról és többek között a családon belüli erőszakról is. Elég, ha csak az 1961-es évre gondolunk, amikor is az Egyesült Államokban piacra kerültek a fogamzásgátló tabletták, nagyobb szabadságot és kontrollt biztosítva a hölgyek számára, saját testük és egészségük fellett.

 

Ebben az időben is folytak a harcok az idejétmúlt családi modellek ellen, amik helyett egy igazságosabb felosztást, megoldást szerettek volna a feminista mozgalom tagjai.

 

A harmadik fázis

A harmadik nagy feminista korszaknak a ’90-es éveket mondhatnánk, amikor is elindult az arányos és egyenlőbb fizetésekért való küzdelem a munka világában. Ezen években indultak meg a munkahelyi zaklatások elleni felszólalások, és kezdett a feminista mozgalom egy befogadóbb közösséggé válni, különböző nemzetiségű, vallású és politikai beállítottságú tagjaival, vezetőivel az élen. 

Fontos megjegyezni a 2010-es években megindult #MeToo mozgalmat is, amely a szexuális zaklatásról, nemi erőszakról és bármelynemű mentális vagy fizikai bántalmazásról kívánja lerántani a leplet, nemtől függetlenül.